Buscar este blog

31 agosto 2012

Revista monografica "25 aniversario,asi nacio ETA"

IKER CASANOVA:ARGALAren marxismo-leninismotik PNVren besoetaraino, Euskal Iraultza Sozialistatik Estatu Burges Baskoraino...


por Fermin Santxez
parte 1

Egia erran, nik GARA noizbehinka bakarrik irakurtzen dut, ene erreferentziazko egunkaria BERRIA baita, euskalduna naizelakotz. Batzutan erosten dut, gaiaren eta egunaren arabera, bertzerik ez, gainontzeko prentsa baskoa erosten dudan bezala, edota prentsa espainola, frantsesa, eta abar.

Horregatik txundituta gelditu nintzen pasa den igandean, Iker Casanova Alonso idazlearen artikulua GARAn irakurri nuelarik. Nik bere bi liburuak goitik behera irakurriak, azpimarratuak eta estudiatuak nituen: “Argala”, Paul Asensiorekin elkarlanean 1999an idatzia, eta “ETA 1958-2008 Medio siglo de Historia”, 2007an izkiriatua. Biak Txalaparta argitaletxean. Ezin nuen sinetsi pertsona berak izkiriatuak zituela bi liburu horiek eta irakurtzen ari nintzèn artikulua.Bistan da, inopian bizi naiz aunitzetan, inopia euskaldunean, GARAko iritzi sailaren segimendua ez baitut egiten. Gauzak horrela, sarean sartu eta Iker Casanovaren artikulu batzuk aurkitu ditut. Horietan oinarriturik bere pentsamenduaren kritika eginen dut. Hauexek dira lan horretarako erabiliko ditudan testuok, den-denak GARA egunkariko iritzi sailean argitaratuak:

1.- “Un nuevo ciclo político” (I) , 2012ko otsailak 26.
2.- “Un nuevo ciclo político” (II), 2012ko martxoak 25.
3.- “El final de la violencia”, 2012ko apirilak 29.
4.- “Próxima estación: Ajuria Enea”, 2012ko maiatzak 27.
5.- “Basura, elecciones y mociones de censura”, 2012ko ekainak 24.
6.- “Podemos ser otra cosa”, 2012ko uztailak 22.
7.- “Después de las elecciones ... acuerdo nacional”,  2012ko abuztuak 26

Baliteke Iker Casanovak hagitzez artikulu gehiago idatzi izana, segur aski hala da, baina nik ez ditut sarean aurkitu eta iduritzen zait zazpi artikulu hauek, aurten idatziak,  bere pentsamendua biziki ongi laburbiltzen dutela. Hala ez bada, espero dut idazleak berak kritikatuko nauela, edota ondoko eztabaidan norbaitek seinalatuko didala. 

Azpimarratu nahiko nuke Iker Casanovak, nik dakidanez, Espainolez idazten duela beti. Espainol hutsez. Hori aski sintomatikoa eta paradigmatikoa dela uste dut, abertzaletasun baskoaren ondorio logiko eta koherentea. Nik bere aipamenak jatorrizko hizkuntzan emanen ditut, eta espero dut Ipar Euskal Herriko irakurleek Espainola hala edo nola konprenituko dutela, erdizka bada ere. Hala ez bada, barka ezazue, otoi, itzulpen lanak sobera nekagarriak baitira, eta azterketa honen argitaratzea zenbait astez atzeratuko bailukete!

Hasteko, bukaeratik has gaitezen, bere azken artikuluko azkenaurreko esaldia:  “Lancemos nuestra propuesta de gobierno abertzale y que los demás den su opinión.” Horixe bera eginen dut hurrengo lerrootan, ene iritzia eman, hain zuzen ere. Ene iritzia kritikoa, komunista iraultzailea.Hemen aztertuko dugun lehendabiziko artikulua, “Un nuevo ciclo político (I)”, GARAn argitaratu zuen 2012ko otsailaren 26an. Bertan hipotesi bat azaltzen du: Euskal Iraultza Sozialistaren fase berri batean sartzen ari garela. Bainan aipamenak badu bere ñabarduratxoa:

“En los últimos meses la situación política vasca está viviendo cambios de enorme calado: (...) Analizando esta conjunción de acontecimientos desde una perspectiva histórica podemos hablar de un cambio de tiempo político que daría inicio a un tercer ciclo en la moderna lucha de Euskal Herria por su emancipación nacional.

Ikusten denez, eta azken urteotako Ezker Abertzalearen ideologiarekin erabat koherente, klase ikuspegia ez da inon agertzen, eta beraz, emantzipazio soziala ere ez. Oraingo Ezker Abertzalea erabat etapista da: lehenik “Euskal Estatua”lortuko dugu (Estatu Basko Burgesa,alegia), abertzale guztiok bat eginda, eta gerokoak gero, hau da Sozialismoa ... “ad calendas grecas” ...

  Hurrengo paragrafoak ildo beretik doaz, normala denez: ETA, Nazio Askapenerako Euskal Erakunde Sozialista Iraultzailearen historia “berridazten” da, “1984” nobelan bezala, gaur egungo Ezker Abertzalearen ikuspegi independentista burges txikiaren prismatik:

“El primer ciclo comienza a finales de los años 50 del siglo pasado. En ese momento Euskal Herria estaba padeciendo los efectos de la política franquista que tenía como objetivo la eliminación de la identidad vasca a través de un genocidio cultural. Ante la incapacidad de otras fuerzas políticas para hacer frente a esta situación y la separación del nacionalismo tradicional de las ideas progresistas, surge ETA y con ella la izquierda abertzale moderna, como un nuevo espacio ideológico y organizativo.”

Eta zapalkuntza kapitalista? Frankismoak Euskal Herrian etnozidioa bakarrik bilatzen zuen? Eta Euskal Langileriaren esplotazio errukigabea? Eta kapitalista basko eta euskaldunen negozioak, Euskal Herri Langilearen odolez, malkoez eta izerdiz bustiak? ETAren ideiak “progresistas” ziren? Ez al ziren, bada, sozialista iraultzaileak, marxistak eta marxista-leninistak? Huarte eta Zabalaren bahiketak izan ziren, ala amestu ditugu? Eta klase borroka Euskal Herrian? Eta Euskal Iraultzaren aipamenak? Eta Frente Obreroko militanteen lana? 

“En un proceso no exento de dificultades, ETA definirá sus objetivos estratégicos (independencia y socialismo)Logikoa, normala eta koherentea denez, Iker Casanovari bi helburu estrategiko “ahantzi” zaizkio: euskal/nafar lurraldeen birbatasuna eta berreuskalduntzea. Birbatasuna aise ulertzen ahal da Independentziaren baitan sartzen dela, baina Berreuskalduntzea? Iker Casanovaren praxi linguistiko-kulturalarekin erabateko koherentziaz, Euskarak, Herri Euskaldunak eta euskaldunok ez dugu toki handirik bere gogoetetan. Ala bai?

“ ... el verdadero logro de esta etapa es neutralizar y revertir la política de destrucción desarrollada por el Estado español, logrando la supervivencia y revitalización de la cultura y de la identidad nacional vasca que años antes parecían condenadas a su desaparición.”

Ados nago, lorpen historikoa izan zen hura, bainan ez gara oroitzen garai haietako langileen mugimenduaz? ETAko Frente Obreroak ez zuen fitsik egiten? Ez zuen deus ere erdietsi? Langileen greba heroikoek eta klase borrokek ez zuten ezertan eragin horretan? Nondik idazten du Iker Casanovak, hau da, zein da bere klase kokapena gogoeta hauek izkiriatzen dituelarik? Euskal Langileria? Euskal Herri Langilea? Iker 1972an sortu zen, non eta Barakaldon, han ez zen langileen mugimendu iraultzailerik Frankismo eta Kapitalismoaren aurka? Hau ere “ahantzi” zaio? Eta zinez ahantzi bazaio, benetan atzendu badu zergatik ote da? 

“La reforma política efectuada en el Estado español tras la muerte de Franco, si bien no trae un escenario plenamente democrático, sí cambia lo suficiente el contexto como para hablar de un segundo ciclo de lucha en Euskal Herria. (...)La amenaza es ahora más sutil ya que la estrategia del Estado no pasa por una represión directa de la cultura vasca sino por la marginación de sus elementos más poderosamente identitarios, buscando su muerte por inanición, y el acomodo del resto dentro de la estructura nacional española para intentar la regionalización de Euskal Herria.”

 Gauza eta kontu bera: klase borroka, klase ikuspegia ez da inon agertzen, den-dena ikuspegi “nazionala” da, “abertzalea”. Baina zein da ikuspegi nazionalista horren klase-izaera? Nire ustez, burgesia txiki independentistarena, hau da, gaur egungo Ezker Abertzalearena, hain zuzen.

“La izquierda abertzale renunciará a aceptar la legitimidad del nuevo entramado constitucional y pondrá todo su empeño en conseguir forzar al Estado a un cambio del marco jurídico-político que contemple la existencia de la nación vasca y reconozca su derecho a la autodeterminación. La concreción de este cambio queda definida en diferentes alternativas tácticas (Alternativa KAS, Alternativa Democrática) a cuya consecución supedita ETA el final de su actividad armada.”
Iker Casanovak  arrazoi du: ENAMen eboluzioa, euskal sozialismo iraultzailetik abertzaletasun independentista burges txikirat oso prozesu luzea izan da, eta ez da atzo goizeko kontua. Afera da ibilbide luze, korapilatsu eta dialektiko horretan jauzi kualitatiboak izan direla, etenak, eta gaur egungo Ezker Abertzaleak, formalki eta sinbolikoki lehengo ENAMeko erretorika mantzentzen badu ere, “de facto” eta praxiaren arabera, mugimendu abertzale burgesa da, “ezkerrekoa”, hots, erreformista, sozialdemokrata, burges txikia.

“¿Supone esto que esta etapa se cierra con una derrota política? No lo creo. Aunque el hecho de que ETA haya puesto fin a su campaña armada sin lograr unas contraprestaciones expresamente reconocidas por el Estado puede suponer un escenario formalmente distinto a lo reivindicado durante este período, la resistencia de la izquierda abertzale ha conseguido dos objetivos de importancia crucial: el fracaso de la estrategia de regionalización de Euskal Herria a través de la vía estatutaria y la ubicación del independentismo en la situación de máxima fortaleza de su historia.”

Behin eta berriz ENAMen historia berridazten da planteamendu independentista burgesen arabera, gure 70 urteetako borroka (1952-2012) abertzale hutsa izan bailitzan. Begi aitzinean dut KASek 1979ko martxoan argitaratutako aldizkaritxo monografikoa, Argalari buruzkoa: “IRAULTZA ALA HIL!” agertzen da azalean, Joxe Migel Beñaran Ordeñanaren argazki batekin. 1979ko abenduaren 20tik 27ra argitaratu zèn PUNTO Y HORA DE EUSKAL HERRIAn ere, gauza bera. Aldizkari horretako 156. zenbakia begi aurrean dut oraintxe: “Especial aniversario”  “ARGALA: IRAULTZA ALA HIL”. Euskal Iraultza Sozialistaz mintzatzen garenok amestu egin dugu azken 30 urteetan bizi izandakoa? KASen militantzia egin dugunok den-dena ahantzi dugu?Artikulu honen aipamenak behin eta berriz errepikatzen dira, eta ez dut irakurlea aspertu nahi. Erramolde batzuk bakarrik aipatuko ditut, esanguratsuak direlakoan: la posibilidad de una nueva política de alianzas entre las fuerzas vascas”, (ez da beren klase izaera aipatzen, alderdi burgesak (PNV) eta burges txikiak (EA), eta Euskal Herri Langilearen abangoardia izan nahi zuèn ENAM maila berean baileuden)  “un trabajo común de las fuerzas políticas vascas”, “modelo neoliberal” (Zergatik era da “kapitalista” erraten? Bista da, kapitalismoa kudeatzeko bertze eredu “humanoagoa eta sozialagoa” baitago: erreformismo sozialdemokrata, alegia) , “desarrollismo salvaje” (ba al dago desarrollismo bat basatia ez denik?), “movimiento independentista (ENAM ez zen mugimendu independentista hutsa! ENAM mugimendu independentista etasozialista iraultzailea zen! Horregatik ENAM izendapena abandonatu zen Lizarra-Garazi garaietan, eta “Ezker Abertzalea”deitura berpiztu), “Ahora, tras haber frenado en un primer ciclo el intento de destrucción por parte del franquismo y en un segundo ciclo el de asimilación por parte de la pseudodemocracia española, el objetivo de este tercer tiempo debe ser laconstrucción de la independencia de Euskal Herria.” (hau da, Estatu burges kapitalista baskoa, “Europan” integratua, OTANen ere bai, jakina -horregatik OTANen aurkako borroka abandonatu zen aspaldian-, eta bistan da, “ezkerrekoa”, Hego Afrikako ANC eta Irlandako Sinn Feinen ildotik, edota El Salvadorreko FMLN eta Nikaraguako FSLNren bidetik ...)“independentismo de izquierdas” (Jakina! Bainan ez da erraten “independentismo socialista-revolucionario”, termino hori ahantzi zaigu teorian eta praktikan, praxian, alegia),  “no debemos olvidar que nuestro objetivo es Euskal Herria” (Prefosta, zuen helburua ez da Euskal Errepublika Sozialista! Zuen helburua "Euskal" Estatu burges bat da), “lo realmente importante es que nuestro pueblo sea libre y también lo sean sus gentes” (Eufemismo zinez pollita! Zergatik ez da aipatzen Euskal Langileria? Zergatik ez da aipatzen Euskal Herri Langilea? Zergatik ez dira aipatzen ENAMen helburu antikapitalistak? Zergatik ez da aipatzen Iraultza Sozialista? Zergatik ez da aipatzen Sozialismoaren eraikuntza Euskal Herrian? Bistan da zergatik!).

Bigarren artikuluan, “Un nuevo ciclo político (y II)”, GARAn 2012ko martxoaren 25ean argitaratua, hasierako tonua zertxobait aldatzen da: “la moderna lucha de liberación nacional de Euskal Herria”, “la construcción de una alternativa independentista y socialista”, “una nueva estrategia en los ámbitos de la construcción nacional y social”. 

Bainan hori da, tonu aldaketa bat, mamia bera baita beti: “definir una estrategia independentista viable” (Hau da, Kapitalismo Inperialista anglo-saxoi eta sionistak onar lezakeena, ezta?), “¿cómo se consigue la independencia de una nación perteneciente a un estado europeo internacionalmente legitimado en pleno siglo XXI? (ENAMeko garai haietan, Euskal Iraultza Sozialista eginez! Argalaren testuak eta gogoetak irakurtzea aski da hori jakiteko, eta Iker Casanova Argalaren biografoa da! Tori Bittori!), “se requiere la existencia de sólidas bases para la sostenibilidad económica del nuevo estado y laaceptación por parte de la comunidad internacional del cambio de estatus” (Gure garai marxista iraultzaile haietan -eta hauetan- ez zen existitzen “comunidad internacional” delakoa, guk beti erabili izan dugu Kapitalismo Inperialista, edota Inperialismoa “tout court”.Artikulu guztiak ildo bere mantentzen du, behin eta berriz, koherentea da oso eta biziki ongi laburbiltzen du oraingo Ezker Abertzalearen ideologia: “El reto consiste en fortalecer las bases culturales, sociales y simbólicas de la identidad vasca paraatraer al independentismo a sectores que hasta ahora están indecisos y socializar en clave vasca a las nuevas generaciones.”

Hurrengo paragrafoetan Iker Casanovak bere alternatiba soziala azaltzen du, eta argiro ageri da Sozialdemokraziaren ikuspegia, terminologia eta estrategia erabiltzen dituela, hori bai, Kapitalaren diktadura sakonki kuestionatu gabe, Iraultza Sozialista sekula santan aipatzeke, Estatu Burgesaren suntsitzea eta Euskal Herri Langilearen Boterea, Langileen Demokrazia aitatu barik, eta jakina, enpresa kapitalista guztien sozializazioa eta Langileen Biltzarren bidez gestionatzea iradoki gabe:

“En el ámbito social nos encontramos en un momento histórico complicado, con la confluencia de dos realidades contradictorias: por un lado aparece una profunda crisis del sistema capitalista, que en lo que nos toca más cerca se ve ya incapaz de sostener los niveles de consumo y asistencialidad que hasta ahora ha utilizado como elemento de control ideológico de las clases populares, y por otro, nos encontramos con la falta de una alternativa sistémica sólida desde la izquierdalastrada aún por la caída del socialismo real minada por décadas de influencia social del pensamiento único.


30 agosto 2012

Entrevista al EH Alderdi Komunista(m-l), primera parteEn algún lugar de Euskal herria nos reunimos con delegados del EHAK(ehalderdikomunista@hotmail.com) para la siguiente entrevista:
-¿Donde esta el partido comunista??
Nosotros consideramos que el alderdi debe tener  una gran parte organizativa cerrada para preservarlo de los ataques de la burguesía, hemos crecido muy rapidamente y eso nos ha supuesto graves fallos, primero hemos abusado de la "clandestinitis" detras de la cual algunos cuadros dirigentes escondian su pasividad y su miedo al enfretamiento con el reformismo más que al estado, y a continuación hemos caido en la desviación contraria, hemos sido detectados por el reformismo y hemos comprobado seguimientos policiales en encuentros de reclutamiento, por todo ello tratamos de combinar una postura intermedia, salvaguardar el partido de posibles ataques pero empezar a salir en abierto porque sino  es imposible avanzar.

-¿Como os posicionais en el actual momento politico?
Nosotros venimos en gran parte de la izquierda abertzale pero no buscamos repetir ningun tiempo pasado, queremos construir un partido que represente a la clase obrera y sus lineamientos políticos provienen del socialismo cientifico, somos comunistas vascos no abertzales de "izquierda".
 Muchos se sorprenden ahora del bochorno mundial de la izquierda abertzale quitandose toda la ropa(condena de la violencia,renuncia de la amnistia,equiparación de violencias,bandera rojigualda en donosti,pacto con Aralar) con tal de sortear la ilegalizacion y tocar poder, pero no es más que la expresión logica de un proyecto agotado basado en un nacionalismo primario de respuesta y es pequeñas dosis de "progresismo" como unica manera de diferenciarse del nacionalismo historico, hechos solapados por la existencia de una lucha armada radical que no permitia identificar claramente la ideologia socialdemocrata de la mesa nacional de Batasuna que ahora respira aliviada.
Ahora bien, la culpa también es nuestra, por trabajar en una organización ajena al socialismo cientifico y por no construir nuestro partido que habria disputado la dirección del proceso de liberación nacional y no ofrecer a las masas luchadoras vascas un proyecto alternativo al interclasismo EA-Aralar-Batasuna.el bagaje y resultado del comunismo vasco en el MLNV es muy negativo, disolución de HASI y LAIA, disolución de KAS, de EKIN y de SEGI. Ahora toca empezar de cero.

-No suena esto muy duro??
Si esto te parece duro lee el documento de ETA de hace tres años definiendo a la dirección de la izquierda abertzale como una camarilla aburguesada demasiado entrada en años que habia que expulsar, mira los viejillos aburguesados la que han liado.

¿Cual es vuestra definición ideologica?
Nosotros podemos definirnos marxistas leninistas pero tenemos que demostrarlo y en eso estamos, es muy importante el estudio y la formación pero no queremos repetir errores de otros destacamentos que realizan una proclama altisonante y esperan a las masas, nuestra concepcion es diametralmente diferente, nosotros tenemos la obligación de trabajar en los frentes de masas y en el movimiento popular, es una relación dialectica, intentamos  elevar el nivel ideologico de las diferentes luchas sectoriales y a su vez fortalecemos el partido con los elementos más conscientes de la euskal herria sozialista.

¿Es cierto que no tolerais drogas?
Es motivo de expulsión tomar drogas y pasarse con el alkohol, nos da verguenza encontrar tanta cocaina en bares de la onda otegista, nuestra inspiración es el RAAD irlandes.Tanta chachara "progresista" ha terminado por joder el movimiento juvenil, la Coca campa a sus anchas y de alguna manera hay que pararlo.

la I.A. condena y la respuesta popular es:Un artefacto casero provoca una explosión en un repetidor en Okendo (Guipúzcoa)

Un artefacto casero ha provocado esta pasada noche una explosión en un repetidor de televisión y telefonía en Okendo (Guipúzcoa), lo que ha causado un incendio que ha afectado a una hectárea de un bosque de eucaliptos, según ha informado la Ertzaintza a Europa Press.

Los hechos han ocurrido sobre las once y cuarto de la noche en el barrio Olabarrieta de Okendo cuando se ha producido una explosión en el citado repetidor.  La explosión provocó un pequeño incendio forestal en las inmediaciones y tuvieron que acudir los Bomberos para sofocarlo. El fuego afectó a una hectárea de un bosque de eucaliptos.

La Ertzaintza ha abierto una investigación sobre estos hechos pero confirma que es una acción de kale borroka. Interior considera que la utilización de un artefacto casero evidencia que se trata de un sabotaje.

29 agosto 2012

Negociaciones sin revolución de Dino Albani(El Salvador)


La trayectoria dramática del Comandante Salvador Cayetano Carpio (Marcial), legendario fundador y primer dirigente político-militar de las Fuerzas Populares de Liberación (FPL) cuenta la historia de la guerra civil en El Salvador, del proceso revolucionario más avanzado en la tormenta de la movilización antiimperialista en América Latina en los años 80. El suicidio de Marcial el 12 de Abril 1983 anuncia el destino trágico de la revolución misma.
Después de la caída del régimen de Somoza en Nicaragua y la consiguiente victoria fulminante del Frente Sandinista (Julio 1979), El Salvador vive un ascenso impresionante de las luchas obreras y campesinas, una radicalización de la confrontación social que lleva en octubre de 1980 a la constitución del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) - el comando unificado que agrupa las cinco organizaciones guerrilleras principales del país de las cuales las FPL de Marcial es la expresión más ilustre. Al otro lado el régimen salvadoreño agudiza la represión, se vincula a la derecha semifascista de D'Aubuissón y toma un camino de la defensa incondicional de la oligarquía capitalista autóctona apoyada por la nueva administración republicana de la Casa Blanca (el 28 de noviembre de 1980 Ronald Reagan salió como ganador de las elecciones presidenciales de los EE. UU. y desencadenaba aquella contraofensiva en todos los campos que finalmente, después del 1989, EE. UU. logran vencer). En el contexto de esa contraofensiva global de los EE.UU. El Salvador constituye sólo una figura de ajedrez, pero al mismo tiempo es campo de batalla decisivo: o se llega a frenar y aplastar la arremetida revolucionaria desencadenada desde Nicaragua o se arriesga su extensión tempestuosa a toda América Latina.
El escenario internacional en los comienzos de los años 80 se caracteriza otra vez por una creciente tensión de la "guerra fría", del paso a las armas y de la confrontación abierta entre EE.UU. y la URSS que se manifiesta
paradigmáticamente en el conflicto de Afganistán. Son los años de Solidarnoc y la crisis polaca, de contradicciones cada vez más agudas en el sistema alrededor de la URSS como centro geométrico. Marcial en cambio está convencido de un contexto internacional favorable a la revolución salvadoreña y que el tiempo del ajuste final se está aproximando. En la primavera de 1982 escribe: "En esta época en que el mundo globalmente marcha en el período de transición del Capitalismo al Socialismo [...] el problema de la liberación está unido indisolublemente al problema de la liberación de las clases explotadas y fundamentalmente del proletariado y el campesinado." (Cuaderno N'1, p. 77) Lo que falta según Marcial es sobre todo una dirección estratégica consecuente, un "verdadero partido marxista leninista, que represente de verdad, en concreto y en la práctica, los intereses de la clase obrera y de sus aliados más fieles." (Cuaderno No I, p. 77).
Desgraciadamente no era solamente el Partido que hizo falta. Como ya dijimos, cuando El Salvador vive una avanzada en la guerra civil, el imperialismo desencadena aquella contraofensiva mundial que llevará al "Nuevo Orden Mundial" con su actual supremacía indiscutible del imperialismo. La revolución mundial contrariamente a las expectativas de Marcial, se está acercando a su punto más bajo en una curva descendente. El Salvador ya no es la norma, sino la excepción. Lo que hoy nos parece tan evidente, en los inicios de los años 80 aparece por lo menos en América Central en una luz muy diferente.
El comienzo de la guerra civil, el paso a la guerra de guerrillas de prácticamente todas las organizaciones de izquierda y la fundación de un Comando Unificado parece a Marcial un éxito indiscutible que confirma la
estrategia que ha elegido con tanto coraje a partir de Abril de 1970 cuando después de su ruptura con el Partido Comunista cuyo secretario general era, dio vida junto a un puñado de camaradas, a las FPL.
Su estrategia se puede resumir en unos pocos puntos fundamentales: 1. El país está dominado por una burguesía criolla totalmente dependiente del imperialismo e incapaz de jugar cualquier papel progresivo; 2. la revolución salvadoreña será anti-oligárquica y antiimperialista en su primera etapa; 3. esa será llevada a cabo por una alianza de los obreros y campesinos que formarán un gobierno popular revolucionario que procede a la destrucción del estado burgués y a la constitución de órganos de poder popular para la construcción del socialismo: 4.- la alianza obrero-campesina necesita una vanguardia revolucionaria consecuente o sea marxista-leninista; 5. la victoria no será ni rápida ni fácil como piensan las tendencias foquistas e insurreccionales, sino sólo posibles sobre la base de la estrategia de guerra popular prolongada. (Vea The long war, de J. Dunkerley, Junetion Books, 1982, página 91-92).
A pesar de la avanzada de las fuerzas guerrilleras la situación queda terriblemente compleja. El régimen  oligárquico protegido por los EE.UU. sigue controlando posiciones fundamentales y está en grado de llevar a cabo
contraofensivas terribles, la Nicaragua Sandinista está en graves dificultades (no sólo por la contraofensiva de los contras, sino también por sus propias inconsecuencias), la URSS y Cuba, aunque por mediación europea y mexicana, optan por una solución negociada del conflicto en El Salvador y América Central y no parecen dispuestos a ofrecer un apoyo apasionado a la revolución. Todo esto se refleja en el FMLN y las FPL. Dentro de las FPL estalla un conflicto interno virulento sobre el problema unas posibles "negociaciones de paz con el
régimen en vista de un eventual acuerdo de paz" al mismo tiempo que Marcial intensifica sus esfuerzos para recuperar el terreno perdido en la cuestión de la construcción de un Partido Marxista Leninista.
Se trata de una lucha intensa y dramática que culmina, durante una reunión de la dirección de las FPL en Nicaragua, en el homicidio de Anaya Montes (Comandante Ana María). Marcial viene acusado de la autoría intelectual de aquel asesinato sin ninguna prueba y está recluido en su domicilio en Managua por las autoridades sandinistas. Poco después, el 12 de Abril 1983, se suicida.
¿Negociación o revolución? ¿Acuerdos de paz o lucha armada hasta la victoria?
Marcial consideraba que se trata de un dilema falso (sostiene que las negociaciones son un aspecto político-diplomático de la revolución armada que debe avanzar) y pone de relieve la tendencia implícita a buscar un compromiso con la oligarquía salvadoreña que perjudicaría para siempre el objetivo supremo de la revolución social.
Los hechos van a confirmar sus sospechas. El 16 de enero 1992 después de 12 años de guerra se firman los acuerdos de Chapultepec en Ciudad de México bajo los auspicios del gobierno mexicano con los cuales el FMLN abandona la lucha armada y entra en la vida civil como fuerza legal. Mientras tanto en el mundo muchas cosas han cambiado. La URSS y sus satélites han desaparecido, el Frente Sandinista en Nicaragua ha perdido el poder, los EE.UU. invadieron Grenada y Panamá, declararon y ganaron la guerra contra el Irak. ¿Qué es la
 situación actual en El Salvador? El poder sigue siendo en manos de la oligarquía, los principales responsables de las masacres cometidas por ARENA y los escuadrones de la muerte quedan impunes, ningún punto de los acuerdos sobre cuestiones sociales, sobre todo la reforma agraria, no han sido llevados a la práctica. Explicando la derrota electoral del FMLN en mayo 1994 un comentarista muy vecino al FMLN afirmó: "El campesino salvadoreño se fue a la guerra, dio su apoyo logístico, soportó la represión del ejercito y ahora se encuentra otra vez como en los primeros días, sin un pedazo de tierra y sin posibilidades económicas para trabajarlo. (Le FMLN á la croisée de chemins, de Sergio Rodríguez Lascano, en Imprecor n. 382, París, Julio 1994). Aún más.
Como en el resto del mundo la ofensiva capitalista bajo la máscara del neoliberalismo está lentamente destruyendo las últimas conquistas de los obreros y campesinos produciendo una pauperización general. El Salvador no es ninguna excepción en este cuadro. Esto lo comprueban las manifestaciones del último
primero de mayo en la ciudad capital donde miles de trabajadores se manifestaron contra la política económica de ARENA (partido de derecha en el poder), contra las privatizaciones, la flexibilidad, el desmontaje del "estado social", las legislaciones anti-obreras y la miseria creciente.
La idea de la "revolución negociada" perseguida después de vencer los obstáculos internos por los grupos dirigentes del FMLN, ha terminado en un fracaso sustancial. Marcial tenía razón también en este aspecto. Su desconfianza radical en la posibilidad de emancipar a los obreros y campesinos a través de acuerdos con la burguesía y el imperialismo (en los 60 se hubiera dicho de una vía pacifica al socialismo) la confirman también tantos otros casos latinoamericanos, de Brasil a Guatemala, de Nicaragua a Chile, donde el camino de la negociación de la revolución llevaba a derrotas sangrientas y más o menos vergonzosas. Sólo en Colombia, gracias a la tenaz resistencia armada de organizaciones como las FARC-EP o el ELN, la situación está abierta para tomar otro rumbo - y en esto otra vez se confirma posición defendida por Marcial. Pero también en Colombia, como antes en El Salvador, lo que parece lo más difícil es justamente el paso del equilibrio estratégico a la ofensiva final.
Y esto demuestra de la estrategia revolucionaria de nuestros tiempos está sumamente abierta. La publicación de los escritos político-militares de Salvador Cayetano Carpio entonces no solamente quiere rendir un homenaje a este valiente luchador sino también estimular la busca del camino justo para esa victoria final sobre el capitalismo y el imperialismo para que tantos revolucionarios y humildes proletarios han caído. Estamos convencidos que así no sólo podemos servir a la revolución mundial sino también a la memoria de Salvador Cayetano Carpio.
¡Hasta la victoria siempre Comandante Marcial!
Corriente Leninista Internacional
Roma, Julio 1999


28 agosto 2012

Los Sociolistos de Bildu rechazan la quema de contenedores,

y los borregos aplauden con las orejas,


El parlamentario de Bildu en la Cámara navarra y secretario general en la Comunidad foral, Maiorga Ramírez, ha rechazado "de plano" la quema de contenedores, ayer en Algorta, por parte de encapuchados, en apoyo al preso de ETA Josu Uribetxebarria, aunque ha precisado que el Gobierno "no puede someter a personas a una situación absolutamente inaceptable" que causa "crispación".
"Evidentemente, la autoridad moral a la hora de exigir y de mostrar compromisos con los derechos humanos está en no hacer diferenciación en los casos que sea", ha explicado en una entrevista a Onda Vasca. Por esta causa, ha aclarado que "la posición en contra de la violencia tiene que tener firmeza en sus expresiones, en todos los ámbitos". "Y así estamos comprometidos nosotros", ha dicho.
El parlamentario de la coalición soberanista ha advertido, no obstante, que el Estado español "no puede actuar de esta forma, sometiendo a personas a una situación absolutamente inaceptable y generando una crispación que no merece este pueblo y que ha apostado claramente por superar".
Por su parte, la portavoz de la izquierda abertzale Maribi Ugarteburu ha asegurado hoy que esta formación "no tiene nada que ver" con la quema de contenedores y que "no entiende por qué" el Gobierno vasco sigue "empeñando" en dirigirse a ella cuando ocurre un acto de este tipo.Ugarteburu ha respondido así a las declaraciones de la portavoz del Ejecutivo autonómico, Idoia Mendia, quien ha pedido a la izquierda abertzale un rechazo "más rotundo" a la quema anoche de varios contenedores en Algorta para que su apuesta por la paz sea "creíble".
Ugarteburu ha insistido en que la izquierda abertzale "no tiene absolutamente nada que ver con sucesos de ese tipo" y ha indicado que "junto con otros agentes políticos y sociales" está "marcando", en las protestas para pedir la liberación del preso de ETA Josu Uribetxebarria, la "senda de movilizaciones democráticas". "Este es el camino a seguir y no otro", ha subrayado Ugarteburu quien ha agregado que "todo tipo de protesta o movilización que reclame el respeto a todos los derechos humanos de forma pacífica será respaldado por la izquierda abertzale".

Esta es la izquierda abertzale actual: REFORMISMO PURO Y DURO


tomado de odio de clase:
Video que nos ha remitido un compañero y en el que no tiene desperdicio el discurso del representante de Askapena. 

Si esto no es REFORMISMO puro y duro ya no sabemos que lo es. Y encima se autocalifican de "revolucionarios". 

Una lucha tan larga, dura y con tanto sufrimiento y dolor para el pueblo vasco para luego acabar asi. PENOSO

Minuto 4:10...No tiene pérdida...! 

Menuda interpretación, menudo guión, sublime, estelar! 

El Oscar al mejor actor del año, Oscar a mejor película extranjera y Oscar a mejor guión local...! 

Y no se les cae la cara de vergüenza...con un par. 

http://www.askapena.org/?q=es/node/2097

26 agosto 2012

Los otegistas se van quitando la mascara "SOCIALISTA": Iker Kasanova pide un gobierno nazi-onalista con PNV


Hace unos meses realizaba desde estas páginas («Próxima estación: Ajuria Enea», GARA 27-5-12) una serie de consideraciones sobre las próximas elecciones vascongadas. Básicamente pedía que la nueva izquierda abertzale asumiera sin complejos la tarea de presentarse a ellas con la intención de ganarlas y formar gobierno si fuera posible. Sugería además que, ante el más que probable adelanto electoral, empezaran a planificarse con detalle el diseño comunicativo, el programa y las listas. Es obvio que estas reflexiones iban en consonancia con el sentir mayoritario y el trabajo que en esta línea se está realizando ya de forma conocida y muy eficiente. En mi artículo añadía otra propuesta: la de emplazar tras las elecciones al PNV a un acuerdo para formar un gobierno conjunto. Es sobre esta cuestión sobre la quisiera volver a reflexionar ahora que el calendario electoral ya está establecido.
Sigo siendo partidario de que Euskal Herria Bildu proponga al PNV la conformación de un gobierno vascongado, pero ahora creo que esta propuesta no debería lanzarse tras las elecciones, sino que debería formularse de forma explícita durante la campaña electoral. En primer lugar, porque la evolución política en estos meses ha profundizado las tendencias que se apreciaban previamente y por tanto los resultados son ya predecibles a grandes rasgos. En segundo lugar, porque creo que, dada la inmensa crisis de confianza que sufre el sistema político, ser claros en decir lo que queremos hacer aportaría a EHB un plus de legitimidad en medio de un escenario en el que, al objeto de no perder un solo voto, los partidos ocultan sus intenciones postelectorales como si fueran un secreto de Estado. Y finalmente, porque una propuesta de estas características ayudaría a centrar la campaña en los temas clave.
Todas las previsiones señalan que EH Bildu y el PNV van a ser las primeras fuerzas políticas, y aunque los sondeos dan ventaja a los jelkides, confío en que la solidez de su campaña aúpe a EHB al primer puesto. Pero está claro que, gane quien gane, para gobernar van a hacer falta pactos. La existencia de cuatro patas en la vida política vasca puede dar viabilidad a la existencia de gobiernos en minoría que se apoyen alternativamente en unos u otros para ir sacando adelante propuestas concretas, lo que alguien bautizó pomposamente como gobierno de geometría variable. En otras situaciones es posible buscar esas combinaciones, pero si queremos liderar un cambio estratégico y realizar una política sólida y coherente, con un amplio respaldo parlamentario, social y mediático, deberíamos apostar por un «gobierno fuerte» de coalición.
Desde este análisis, creo que Euskal Herria Bildu debería proponer públicamente al Partido Nacionalista Vasco conformar un gobierno en el marco de un acuerdo político para afrontar las tres cuestiones que tanto ellos como EHB han definido, con una u otra terminología, como centrales: el cierre del ciclo de confrontación armada, la definición del nuevo marco jurídico para Euskal Herria y la gestión de la crisis económica.
Esta no debería ser una propuesta trampa destinada ser rechazada y a provocar contradicciones en las filas jelkides, sino un emplazamiento sincero para la colaboración. Por eso ha de ser realista y evitar planteamientos incompatibles con la ideología y la cultura política del PNV. Si vamos en la dirección correcta, no importa ir un poco más lentos para no dejar atrás a nadie.
Por otro lado no deberíamos ofrecer, ni podemos permitir que así lo entienda el aparato de Sabin Etxea, una cesión en aspectos sociales a cambio de la implicación del PNV en una política de construcción nacional. Se trataría de un acuerdo establecido de igual a igual en el cual las cuestiones en las que no haya consenso deberían ser dilucidadas en un terreno intermedio entre las posiciones de uno y otro.
Igualmente, hemos de evitar la caracterización de este acuerdo como un frente anti-partidos españolistas. Este no debe ser un gobierno para la revancha ni la exclusión, sino un eficiente instrumento de una política de diálogo inclusivo cuyo fin debe ser la conformación de los nuevos consensos transversales que sirvan de base para pasar página a la era del conflicto y adentrarse en la etapa de la confrontación democrática.
La respuesta del PNV ante esta propuesta determinaría el mapa político de los próximos años, que podría ser el de un gobierno vasco amplio y fuerte, coliderando junto a otros agentes sociales del conjunto de Euskal Herria un proceso de transición democrática, o bien la constitución por el PNV-PSOE-PP de un tácito tripartito sistémico en lo político y lo económico, frente a una izquierda abertzale convertida en la única alternativa en lo nacional y lo social.
Está sobradamente argumentada, desde Euskal Herria y desde otros pueblos, la necesidad de una alianza interclasista en una lucha de liberación nacional. A lo largo de la historia, la izquierda abertzale se ha sentado en la mesa decenas de veces con el PNV en busca de esa alianza. Desde la época de Ekin hasta Lizarra, pasando por Xiberta. Se ha hecho en momentos en los que la izquierda era más ortodoxa que hoy en día y generalmente el interlocutor de la izquierda abertzale era ETA, representada por Txillardegi, Etxebarrieta, Argala, Txomin... No cabe, por tanto, atribuir la búsqueda de un acuerdo con los jelkides a espurias intenciones reformistas o a la falta de combatividad, sino al hecho constatado históricamente de que solo la unidad de todos los abertzales puede dar a este pueblo la fortaleza que necesita para hacer frente al reto de la lucha por su libertad.
Tampoco existe ninguna ansiedad por llegar al poder institucional. La trayectoria de la izquierda abertzale demuestra que no le mueve el deseo de poder o comodidad personal. En el seno de EH Bildu tenemos también el ejemplo de EA, que pudiendo haberse convertido en sempiterno acólito del PNV a cambio de una generosa cuota de poder, supo con enorme honradez renunciar a esa situación para poder desarrollar una política abertzale más coherente.
El PSE será en un futuro próximo un interlocutor más de la nueva izquierda abertzale, el representante del españolismo civilizado con el que incluso se podrá llegar a acuerdos en diversos ámbitos institucionales. Deberíamos intentar igualmente que fuera parte constituyente de los consensos fundacionales de esta nueva etapa política. Pero el PSE ni es ni puede ser una opción como aliado estratégico porque es un partido español. Si buscamos aliados en el camino hacia la independencia, las opciones, nos guste o no nos guste, se reducen a una, el PNV.
No se puede decir que con «este PNV» no vamos a ninguna parte y quedarse tan anchos. Si no es con «este PNV», será con un PNV transformado. ¿Con quién si no? Una estrategia independentista viable necesita de un PNV independentista. Esa, obviamente, no es la situación actual. En política es imprescindible ser realista y adecuar la práctica a la realidad, pero eso no implica el acuerdo con esa realidad ni aceptarla como algo inmutable. Habrá que forzar a moverse al PNV, no de su ideario político, ya que eso es algo que cada partido elige con libertad, sino para que su praxis sea consonante con esos objetivos que dicen defender y con el reclamo de los cuales mantiene hoy inoperante a buena parte de la base independentista.
Vayamos entonces por partes y empecemos por proponer a este partido no una dinámica independentista a corto plazo, sino un acuerdo nacional sobre los tres ejes señalados anteriormente. No soy tan iluso como para pensar que una simple propuesta vaya a mover al PNV, pero seguro que provocaría un saludable y clarificador debate en la política vasca.
Esta no debe caracterizarse como la legislatura de la independencia, sería vender humo, sino la de la normalización política. El objetivo debe ser crear un escenario de confrontación democrática de proyectos y de superación de las consecuencias del ciclo de conflicto armado. A partir de ahí, la acción social e institucional del independentismo deberá construir las bases para crear esa amplia mayoría independentista que necesitamos para lograr nuestra meta. En ambas tareas ayudaría la existencia de un gobierno fuerte de unidad abertzale.
No se está obligado a decir de antemano todo lo que se va a hacer, porque hay cosas que son impredecibles y en otros casos la discreción puede ser recomendable, pero sí se debería ser claro en las líneas maestras de la política que uno piensa seguir. Seamos también diferentes en esto. Lancemos nuestra propuesta de gobierno abertzale y que los demás den su opinión. La última palabra estará en manos de la parte de Euskal Herria convocada a votar el 21 de octubre.

Casi un 70% de los votantes de Bildu apuestan por gobernar con PNV


Algo que LLEVAMOS DICIENDO TIEMPO, LOS NUEVOS VOTANTES DE BILDU-AMAIUR SON NACIONALISTAS A SECAS, NI SOCIALISMO NI INDEPENDENCIA, CASI 7 DE CADA 10 APUESTA POR UN GOBIERNO CON EL PNV.
¿ PERO DE QUE OS EXTRAÑA??? SI SON LO MISMO, POR ESO DISUELVEN ORGANIZACIONES "MOLESTAS". POR EL CONTRARIO EL PNV NO LOS QUIERE NI DE GUARDASPALDAS.

LIBERTAD DIGITAL 2012-08-26
Según un sondeo de Sigma Dos para El Mundo, el PNV ganará las elecciones del próximo 21 de octubre con el 33% de los votos pero no alcanzará la mayoría necesaria para gobernar (38) sin necesidad de alianzas. Sin embargo, el número de escaños que lograría, entre 24 y 25, y el resultado de sus oponentes, hace que tenga garantizado el gobierno vasco y que tenga varias opciones para pactar.
A poca distancia del PNV se situaría Bildu, con un 27% de los votos. La formación del entorno de ETA obtendría entre 21 y 22 escaños, muy cerca de los nacionalistas. La suma de ambas opciones lograría un 61% de los votos. Se trata, además, de la opción predilecta para los votantes del PNV (38%) y, por supuesto, para los de Bildu (68%)
El PSE, mientras, se desplomaría. Obtendría un 21% de los votos y 17 escaños. El PP también sufriría un retroceso, con un 12,8% de los votos y 12 escaños. Sin embargo, ambos partidos también podrían ser una opción para formar gobierno en el País Vasco. El PSE podría formar gobierno con el PNV, la opción predilecta para los socialistas (64%) aunque también podría hacerlo con Bildu.
El PP, mientras, también podría servir de apoyo a los nacionalistas, aunque para los votantes populares la mejor opción es la reedición del pacto vivido en esta legislatura. De hecho, según el mismo sondeo, el 59% de los simpatizantes de los populares piensan que Antonio Basagoiti se equivocó al retirar su apoyo a Patxi López. Pero la reedición de dicha alianza, si se cumplen las previsiones de este sondeo, se hace ahora imposible. 
Por último, según el sondeo UPyD no lograría escaño: obtendría poco más de un 1% de los votos. En 2009 obtuvo un 2,1%.

25 agosto 2012

La editorial navarra Templando el Acero reedita "Asi se templo el acero".

 http://librosml.blogspot.com.es/
Gracias a la donación  monetaria de la compañera Ana Isabel Gomez (muchas, muchas gracias)y también de otros compañeros más modestos pero no menos importantes(Jon, Cierzo rojo) hemos podido reeditar varias obras que ya podéis reservar:

- asi se templo el acero de nikolai ostrovski (Urss)
- socialismo del siglo XXI de Alejandro rios (Ecuador)
- Eurocomunismo es anticomunismo de Enver hoxha (Albania)
- sobre la crisis de manuel perez martinez "Arenas".(España)

24 agosto 2012

Abstentzioa!!!


Patxi Lopez: ''Toda esa revolución que se nos vaticinó (...) se ha quedado en el reguero de la política de basuras, nada más''

PSE y PP sitúan ya a EH Bildu como su rival principal de la campaña
ojo! que nos vamos los sociatas
y ahora vienen los revolucionarios
de verdad!! jaja!

El día después de la convocatoria electoral para el 21 de octubre, tanto PSE como PP dejaron claro que Euskal Herria Bildu es su gran contricante. Patxi López anunció que descarta cualquier tipo de pacto con esta fuerza. Y Antonio Basagoiti situó a su partido como el antídoto para impedir que EH Bildu llegue a Ajuria Enea. Iñigo Urkullu (PNV) prefiere intentar obviarlo, según reflejó ayer. Mientras, Laura Mintegi afirma que apuesta por buscar acuerdos amplios.

Ion SALGADO-Mikel PASTOR | GASTEIZ
El adelanto electoral decretado por el lehendakari, Patxi López, ha abierto de manera oficial la precampaña y ha puesto ya sobre la mesa el debate de los posibles pactos postelectorales. Al fin y al cabo, desde 1980, cuando comenzó la primera legislatura, ningún partido ha obtenido la mayoría absoluta en el Parlamento de Gasteiz.
En una entrevista concedida a la Cadena Ser, y recogida por la agencia Europa Press, López se refirió de manera directa a ello al señalar que, tras la celebración de los comicios, las formaciones políticas que logren representación deben «abrir un nuevo tiempo para el acuerdo y para los consensos». Sin embargo, desde este primer minuto de la precampaña oficial el secretario general del PSE anunció que su partido no pactará con EH Bildu, argumentando que les separa «un abismo en cuestiones de principios éticos, morales y democráticos».
Asimismo, defendió que los dirigentes institucionales de Bildu -coalición que ahora se amplía con Aralar- «han demostrado que su modelo es el de la no gestión». «Toda esa revolución que se nos vaticinó en Gipuzkoa, cuando llegó Bildu a las instituciones, se ha quedado en el reguero de la política de basuras, nada más. Y así es imposible llegar a ningún tipo de pacto con ellos», manifestó López.
Después de cerrar la puerta a un acuerdo sobre claves de carácter progresista, Patxi López lanzó un guiño al PNV al anunciar que el PSE estudiará las propuestas que realicen el resto de partidos, entre los que incluyó a la formación jeltzale. Una opción política que, según ve claro el actual inquilino de Ajuria Enea, tampoco pactará con la coalición que representa Laura Mintegi.
Por su parte, desde el PP Antonio Basagoiti remarcó que su partido no aspira a alcanzar un acuerdo de gobierno con la formación de Iñigo Urkullu (PNV), pero sí busca tener «los mayores escaños posible para impedir que Bildu llegue al frente de las instituciones vascas».
Tal como subrayó el político derechista a la agencia Efe, «en la medida en que el PP condicione la política vasca, descarrilará el tren de la independencia. El único factor de moderación y de pactos postelectorales que no van por Bildu es el PP».
No obstante, después de criticar a la nueva coalición, Basagoiti cargó contra la formación jeltzale, ya que para él «el PNV y Bildu no son lo mismo pero comparten el mismo fin: son dos trenes distintos pero van a la misma estación, a la de la independencia, y ahí se pueden encontrar si se ven fuertes y con una buena maquinaria».
Así las cosas, parece que la única opción de pacto postelectoral que le queda al PP pasaría por reeditar el «Acuerdo de Bases para el Cambio Democrático» con el PSE. Una opción, que se presenta difícil tras la ruptura del mismo el pasado mes de mayo, a la que no se refirió. Pero, sobre todo, porque ninguna encuesta les otorga opción alguna de llegar a la mayoría.

22 agosto 2012

Los presos ven "el principio del fin" de la política penitenciaria del Gobierno


El colectivo de presos de ETA (EPPK) considera en un comunicado que el caso del recluso enfermo Josu Uribetxebarria constituye el reflejo de la política penitenciaria del Gobierno, al tiempo que afirma que ha llegado "el principio del fin" de dicha estrategia. Los reclusos expresan su solidaridad con Uribetxebarria Bolinaga, que ha abandonado hoy la huelga de hambre para exigir su excarcelación por motivos de salud, y aseguran que "es tiempo de lucha".
Aunque entienden que ha llegado "el principio del fin" de la política penitenciaria del Gobierno, los reclusos etarras advierten de que "no son tiempos fáciles ni agradables". "Es hora de lucha, y lo conseguiremos", agregan. En su comunicado, los presos de ETA exigen ser "reagrupados en Euskal Herria" para poder hacer su "aportación al proceso".
558 presos "en lucha"
Por otro lado, el colectivo de familiares y allegados de presos de ETA Etxerat ha cifrado en 558 los reclusos de la banda armada que se encuentran "en lucha" en 71 cárceles españolas y francesas en apoyo a Josu Uribetxebarria. Además, ha precisado que diez reclusos han abandonado el ayuno por motivos de salud.
En un comunicado, Etxerat ha destacado que "la gran mayoría" de estos reclusos se encuentran en huelga de hambre indefinida para denunciar "la grave situación en la que los responsables penitenciarios mantienen a Uribetxebarria" y reclamar su "inmediata liberación". Además, ha indicado que también se están llevando a cabo otras protestas como "concentraciones, rechazo de comida, colocación de carteles, envío de cartas de denuncia al Ministerio del Interior y a Instituciones Penitenciarias o ayunos rotativos".
Etxerat ha puntualizado que "el rechazo a la comida de la cárcel significa que los presos ingieren algún tipo de alimento (leche, yogures, galletas) pero no están siguiendo una alimentación ordenada ni suficiente". Asimismo, ha señalado que el inicio de la huelga de hambre se ha dado en las diferentes cárceles y módulos entre el 9 y el 17 de agosto (la mayoría los días 11 al 13), lo que significa que muchos presos de ETA han cumplido ya 12 días de huelga de hambre y "comienzan a sentir las consecuencias", como "problemas de tensión descompensada, niveles de iodo y glucosa muy bajos, taquicardias, mareos, vómitos e incluso pérdida de conocimiento".

Sobre las declaraciones de JOSU por Fermintxo SantxezBURDINA, GORI DELARIK LANTZEN DA!

Bortz egun eman dut isilik Josu Uribetxebarriaren balizko adierazpen ustezkoak hausnartzen. Inortxok ere ez ditu gezurtatu, beraz, printzipioz onartu behar dut egiazkoak direla. Geroak erranen, honelako egoera muturrekoetan aunitzetan geroago jakiten baita egia osoa. Baina momentuz hauxe da ageri dena, eta honekin egin behar dut balorazio hau.


Josuren zintzotasuna, duintasuna eta heroikotasuna agerian gelditu da, eta ni zorretan sentitzen naiz berarekin, erakutsitako adore eta indarrarengatik. Niretako lezio ederra izan da, eta biziki eskertzen diot. Nik ahal dudana egin dut bere alde, eta egiten segituko dut, bistan da. Horretan zalantza izpirik ez. Maite zaitugu, Josu, eta ez dizugu huts eginen! Maite zaituztegu, militante preso miresgarriak, eta ez dizuegu huts eginen! Zuek etxean libre izan arteko onik ez dugu izanen!
Presoen alde beti, eta baldintzarik gabe, jakina. Bainan honek ez du erran nahi beren alde egiten (ez) den guztiarekin ados egon behar dugunik, ezta beraiek erraten duten guztiari “amen” erran behar diogunik ere. Eta aitortu behar dut ortziralean, Josuren adierazpenak (Josurenak ala bere abokatuarenak? Zergatik ez zuen mezua azaldu bere anaiak, orain arte egin izan duen bezala?) irakurri nituelarik txundituta gelditu nintzela. Zur eta lur, minduta eta kezkaturik. Ez nituen espero, eta jokoz kanpo utzi ninduten.

Ortziralean uholde ikaragarria antolatzen ari zen Josuren alde, eta Estatu espainola erabat defentsiban zegoen. Defentsiban eta kezkaturik, Euskal Herri Langilea bere lozorrotik esnatzen ari zelakotz. Eta burgesiak ulertzen duen hizkuntza bakarra, Euskal Herrian eta Patagonian, indar harremana da. “Egurra” erran behar nuen, baina denok dakigu indar harremana hagitzez konplexuagoa dela eta faktore asko sartzen direla barnean. Urte luzez guztiok egin dugu esperientzia, borrokaz borroka eta gatazkaz gatazka, oligarkia espainolistarekin, burgesia frantses etnozidarekin, Euskal Herriko burgesiatxo basko eta nabarreroarekin, eta nahi dituzuen talde kapitalista ororekin: fabrikan eta lantegian, espetxean eta kalean, zapaltzaileek konprenitzen duten lengoaia bakarra beren interesen aurka doan indar harremana da. Borroka da bide bakarra, eta bereziki klase-etsaiak asimila ezin dituen borrokak, hain zuzen ere. Min gehien eta handien eragiten dioten borrokak. Kalte gehien egiten diotenak. Berak kontrolpean mantendu ezin dituenak.


Eta hara non, tentsioa bere gailurrerat iritsia zenean, manifestazio nazional erraldoi baten bezperan, agertzen diren Josuren balizko adierazpen ustezko horiek, zeinek erraten baitzioten oligarkia espainolistari lasai egoteko, militante maitagarri eta miresgarri honen torturapeko heriotzak ez duela kostu berezirik ukanen beraiendako. Aldi eta alde berean, Euskal Herri Langileari erraten zitzaion, hitzez hitz: “una llamada a la calma”. Zenbat aldiz ez ote ditugu hitz berberak aditu azken urteetan? Eta zein izan dira oraingo honetan ondorioak? Burgesiaren intoxikabide eta inkomunikabide guztiek lau haizetara zabaldu zituzten adierazpen hauek, Estatu espainol hiltzaile eta terroristari Herri Langileak “lasaitzea” komeni zaiolakotz. Nori gehiago komeni zaio Euskal Langileriaren haserre bizia “baretzea”? Zertan ari gara hemen? Noren interesen alde? 

Hil ala biziko gudu batean murgildurik zarelarik, ezin diozu erran zeure etsaiari, zure arerio mortalari, gau eta egun zu torturatzen dabilen izterbegi zitalari zure aldeko borroka “erokeriarik gabe” eginen dela. Zeren eta hurrengo segundoan partida galdu baituzu, musean bezala. Ezin diozu erran musean aurkariei ez duzula hordagorik joko, edota haiek jotzekotan, ez duzula “eduki!” erranen. Bertzenaz, fini zara!

Eta barkatu, baina, zer da egoera ikaragarri honetan “erokeria”? Frankismo garaian ez al ziren PNVko burgesak behin eta berriz agertzen “oraingo gazte eroen erokerien aurka”? Gazte ero horien erokeriek ez al zuten Euskal Herriaren aldeko borroka berpiztu, eta Euskal Langileria bere lozorrotik esnarazi, zentzudun guztien “zentzudunkeriek” baino mila aldiz gehiago? Ondorioak trumilka etorri dira, bistan da, elkarren gibeletik, bata bertzearen atzetik: Donostiako manifestazioaren debekua, Gernikako Akordioaren ekitaldi urardotua, Espainiako Auzitegi Naziaren luzamendu ziniko, hiltzaile eta terroristak, Urkulluren ergelkeria politikero eta elektoralistak eta azkenik, Mayor Oreja neofrankista muturrekoaren adierazpen faxistak. Zer espero genuen, bada? Etsaiari hordagorik inolaz ere joko ez dugula erran eta oraindik mus partida irabazteko asmorik? Noraino lelotu gaitu erreformisten kalaka zozoak? Nola demontre irabaziko dugu soka tira izugarri hau?Zorionez, Herriak aitzina jo du, eta ekimenak, ekintzak, denetariko jarduerak eta protestak  ugaritzen ari dira. Iruñean desobedientzia zibilaren adibide ederra izan dugu, preso ohi miresgarri batzuen eskutik. Hori da bidea!  Burdina gori delarik lantzen da!  Frantses Iraultzan Danton izeneko iraultzaile batek erran zuen bezala: “Il nous faut de l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace” ! Ausardia behar dugu, ausardia berriz ere,  eta ausardia beti! Espainolistek iniziatiba hartu dute berriz ere, egoera beren kontrolpean eduki nahian, presoen aldeko mugimendua indargabetzeko asmoz. Hurrengo egunetan Josuren eta gaixorik dauden preso guztien aldeko ekimenak ugaritu eta biderkatu behar ditugu. Lotan eta oporretan dagoen jendea atzarri, kalera jo eta egoeraren larria adierazi. Erresistentzia pasiboa, desobedientzia zibila, okupazioak, baraualdiak, manifestazioak eta ahal den guztia! 

Eta haratago ere, Estatu kapitalista, terrorista, torturatzaile, etnozida eta neofrankista honen aurkako borroka bururaino eraman behar dugu, erabakimenez, hortzez eta haginez, gaixorik dauden presoak askatzeko, jakina, bainan hagitzez haratago, militante iraultzaile euskaldun guztien amnistia osoa eta baldintzarik gabea erdiesteko, Estatu Espainol eta Frantseseko preso politiko eta iraultzaile guztiak kaleratzeko. Eta horretarako, iraultza da bide bakarra!

"Gora Euskal Langileria!" oihukatu zigun Josuk, duela hamabortz egun, hilzorian eta torturapean gatibu zutela. Eta erranak erran, ni oihu horrekin identifikatzen naiz, eta borroka zein duintasunerako adore miresgarri horrekin. Biba hi, Josu! Zure bizi-indarra gure eredua da! Ez dizugu huts eginen! Denok kalera, denok borrokara! Atxik eta jo aitzina!
IRAULTZA DA BIDE BAKARRA!
PRESOAK KALERA, AMNISTIA OSOA!
AMNISTIARIK GABE, BAKERIK EZ!

21 agosto 2012

Interior retorna de Pamplona a Almería a Iñaki Erro


MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -
   El Ministerio del Interior ha sacado de la cárcel de Pamplona al preso  Iñaki Erro Zazu y lo ha retornado a la cárcel de Almería de la que procedía, han informado a Europa Press fuentes penitenciarias.
   Se trata de otro de los 14 presos para los que la izquierda abertzale pide su excarcelación por motivos de salud y ya había sido motivo de movilizaciones frente al centro penitenciario navarro en los últimos días en el marco de la campaña de presión iniciada en torno al secuestrador de Ortega Lara, Josu Uribetxebarria Bolinaga.
   Iñaki Erro cuenta con siete asesinatos en su historial delictivo cometidos entre 1980 y 1986. En ese tiempo asesinó a cinco militares, un guardia civil y un policía de 26 años. Por todos estos crímenes fue condenado a 272 años de cárcel y tiene que hacer frente a una indemnización de 366.000 euros, según los datos recogidos por Europa Press.
   Uno de los atentados por los que Erro fue condenado se produjo el 25 de noviembre de 1985. En estos hechos fallecieron dos militares, uno de ellos era familiar del entonces portavoz del gobierno vasco Eugenio Ibarzábal. ETA llevaba dos meses sin asesinar y este atentado supuso el fin de los rumores que en ese momento apuntaban a una posible tregua de la banda.

25 AÑOS EN PRISIÓN

   De 52 años de edad, lleva 25 en prisión y, según la izquierda abertzale, padece cardiopatía isquémica severa. Ya antes de ser trasladado a Navarra se encontraba en la cárcel de Almería, una de las que Interior usa para agrupar a los internos más irredentos de ETA.
   Las mismas fuentes consultadas han precisado que Iñaki Erro fue llevado a la cárcel de Pamplona tras un permiso extraordinario que le concedió el juez de Vigilancia Penitenciaria debido a la enfermedad de su madre, que finalmente ha fallecido. Una vez agotado este permiso, el Departamento que dirige Ángel Yuste ha decidido su retorno al centro penitenciario de Almería.
   


Pepe Rei por Guillermo Martorell


Es difícil escribir con el corazón. De repente sentimientos, emociones, recuerdos y añoranzas se apoderan del pensamiento, queriendo hablar todos a la vez, y es todavía más complicado cuando hay que hacerlo de Pepe Rei.
Era una tarde del 19 de agosto de 2002, estaba en mi tierra, Gran Canaria, andaba detrás de un viejo conocido de Rodríguez Galindo, el no menos célebre Luis Astiazarán Iraola, el cual empezaba a hacerse conocer en el sur de la isla, dejando huella a su paso con su sello único e inconfundible: denominación de origen Intxaurrondo. Sonó el móvil, era Pepe, siempre trabajando. Hablamos de temas del «Kale Gorria» y de cómo iban las cosas por las islas, estaba siempre pendiente de los suyos. A la mañana siguiente recibo una llamada de su compañera, me dice que Pepe ha sufrido un accidente de coche, quería saber a qué hora había hablado con él la tarde anterior. Fue un golpe muy duro.
Ha pasado una década desde entonces, y desde su retiro forzado el padre de libros como «La red Galindo», «Garzón, la otra cara», «Intxaurrondo, la trama verde» o «El Jesuita» sigue presente en mi memoria. Su obra, su legado, su hacer, han marcado un antes y un después en la historia reciente de Euskal Herria y del periodismo de investigación. El hombre que con «Egin» «Investigación», «Ardi Beltza» y «Kale Gorria» desafió y puso en jaque al Estado español demostró muchas cosas y nos dio muchas lecciones. Una de ellas, y casi la más importante, es que con coraje, inteligencia, tenacidad, un teclado y mucha honestidad se puede desmantelar el terrorismo de Estado. Otra, no menos importante, que va de la mano de la anterior, hace referencia a dos palabras mágicas que definen lo que tiene que hacer un periodista de investigación: detectar y describir el fenómeno objeto de estudio, ni más ni menos... para valoraciones, los curas, videntes, telepredicadores y tertulianos. Parece sencillo y obvio, sin embargo no lo es. Pepiño lo hacía como nadie.
«El periodista canalla» era un matemático de la profesión. Manejaba mucha información, filtrándola y ponderándola, aplicaba el análisis multifactorial sobre ella hasta conformar una ecuación con todos sus componentes y dimensiones. Si en la misma quedaba alguna incógnita por despejar, el daba con la fórmula apropiada... era como un don natural, alimentado, eso sí, de un oficio pulido a base de trabajo y más trabajo. Si algún día se creara un algoritmo que detectara la corrupción política, policial y judicial debería llevar su nombre. Todo esto y mucho más motivó que fuera un hombre temido, odiado, perseguido, encarcelado y criminalizado por los eternos amantes del poder -los que se alimentan de su basura-, y especialmente envidiado por «colegas» de profesión que nunca le han perdonado dos cosas: jamás se vendió y nunca traicionó a la verdad.
Hay ausencias que crean vacíos peligrosos. Estas favorecen la existencia de los fontaneros del Estado, de los carroñeros que cohabitan en la fauna política de Gasteiz, Madrid o París, de los torturadores a sueldo del poder, de los narcotraficantes con licencia y de muchas especies análogas que han transitado por este país, y que aun permanecen entre nosotros estos últimos años. Normalmente la vida de estos especímenes se hace más sencilla cuando no sienten un control sobre su día a día, cuando no existe una denuncia objetiva y sistemática que fiscalice sus acciones, haciéndolas públicas de cara a la ciudadanía, permaneciendo invisibles a pesar del ruido que ocasionan. Esto los hace más fuertes, indetectables... casi invulnerables. Es un hecho preocupante y existente, que pasa desapercibido con demasiada frecuencia.
Diez años después, Pepe Rei está más presente y vigente que nunca. Aunque el escenario en el que vivimos ha cambiado, muchos de los actores que el detectó y destapó siguen entre nosotros, al igual que las historias por él denunciadas: distintos nombres, distintas caras... pero la canción es la misma. El gallego autor de «La cloaca vasca» se enamoró de esta tierra, la hizo suya, defendiéndola y respirándola con vehemencia y pasión. Aún lo sigue haciendo, eso es algo que no debemos olvidar.
Euskal Herria está en deuda con Pepe, siempre lo estará.